Mantrailing je psu najbolj naravna aktivnost,
pri kateri dobro zaposli svoj nos in glavo.

Treninga se lahko udeleži vsak pes, brez omejitev. Torej ne glede na starost, poreklo, velikost ali morebitne težave. Ker delo vselej prilagodimo vsakemu posameznemu psu, njegovi starosti, razpoloženju, “zanimanju”, pa tudi njegovim morebitnim hibam, kot so slepota, gluhost, šepanje ipd.

Delo vselej poteka z vsakim psom posebej. Med tem ko dela en pes, ostali psi počakajo v avtu ali na privezu, da ne motijo dela. Vodniki sodelujejo pri treningu vsakega psa in ob diskusijah in razlagah spoznavajo razsežnosti pasjega voha ter različne načine dela psa.

Pogost rezultat je umirjen in utrujen pes.

Posamezen trening traja okvirno 2 uri, udeležijo se ga 4 psi.

Vse, ki bi želeli spoznati disciplino, ki pse odločno mentalno zaposli in tako psu kot vodniku ponuja obilo zabave in skupnega reševanja problemov vabimo, da se nam pridružite na
PREDSTAVITVENIH DELAVNICAH, ki jih organizriamo vsak mesec oz. po potrebi dodamo termine.

Predstavitvena delavnica Mantrailing-a v bo v petek, 10.5.2019 ob 18. uri v Ljubljani.
Za prijave pišite na info@fajnpes.si.